0

Aromatheraphy มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์แล้ว

Aromatheraphy มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์แล้ว


2021-07-28 15:14:47
รู้ไหม⁉ #อโรมาเทอราปี มีมาตั้งแต่ยุคอิยิปต์แล้วนะ‼
มนุษย์นั้นได้เริ่มใช้ #Aromatheraphy (กลิ่นบำบัด) มาตั้งแต่สมัย 3,500 ปี ก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะการ #บำบัดรักษาโรค ด้วย #น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ด้วยเหตุผลที่ว่า สรรพคุณของกลิ่นนั้น จะส่งผลบางอย่างต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดความสมดุล?
ใน #ยุคอิยิปต์โบราณ (Ancient Egypt) นั้นนิยมใช้ Aromatheraphy อย่างแพร่หลาย โดยมีการใช้ตั้งแต่เรื่องของความงาม ยารักษาโรค การปรุงอาหาร ไปจนถึงใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ใช้หมักศพ เพื่อการกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์?
เช่นเดียวกันกับ จักรวรรดิโรมัน (Romans) ที่ใช้เพื่อสุขอนามัย การรักษาโรค และความงามเช่นกัน โดยในสมัยนั้นนิยมใช้ในห้องอาบน้ำสาธารณะ ทั้งการผสมน้ำอาบ หรือใช้เพื่อนวดผ่อนคลาย หรือในอารยธรรมกรีกโบราณ (Ancient Greek) ที่มีหลักฐานทางโบราณคดี อย่างภาพเขียนบนภาชนะดินเผา ที่แสดงให้เห็นถึงรูปนักกีฬายุคนั้น ใช้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมทาก่อนลงแข่งขัน
จวบจนยุคปัจจุบัน ก็ได้มีการคิดค้นชื่อเรียก “Aromatherapy” ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศสอย่าง Rene-Maurice Gattefosse ในช่วงปี ค.ศ. 1920 - 1935 และทั่วโลกก็เริ่มใช้ Aromatherapy อย่างต่อเนื่อง จากต้นกำเนิดในการใช้เพื่อบำบัดทางด้านความงาม ก็นำไปสู่การใช้ในทางสุขภาพมากยิ่งขึ้น กลายเป็นว่า #Aromatheraphy นั้นเป็นการรักษาทางเลือก ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการพิสูจน์ผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
บทความโดย: Natthanya
ที่มา: ifaroma, gqthailand, tisserandbenelux